Bases del Concurs


II Certamen relat breu i il·lustració “EscritA Espot” (Espanya)

 1. L’Excel·lentíssim Ajuntament d’Espot (Lleida) convoca el segon concurs literari i d’il·lustració infantil que es desenvoluparà durant la primavera de 2023.
 2. Hi podran concórrer autores i autors de qualsevol nacionalitat o lloc de residència.
 3. S’estableixen les següents categories de participació:
  • A. Categoria “Relat breu Català Adults”, per a participants de qualsevol edat.
  • B. Categoria “Relat breu Castellà Adults”, per a participants de qualsevol edat.
  • C. Categoria “Dibuix Infantil”, per a participants fins a 13 anys.
 4. Els relats s’hauran de presentar en format digital i hauran de complir els següents requisits que garanteixen la igualtat de participació.
  En aquest sentit, s’estableixen dues modalitats lingüístiques, català i castellà. Cada obra pot presentar-se únicament a UNA de les dues modalitats:
  • A i B: Categories Relats breus adults (Català i Castellà)
   • No podran superar les 2.000 paraules d’extensió, en folis normalitzats format DIN A–4.
   • El tipus de lletra serà Times New Roman, de 12 punts de grandària, interlineat 1,5.
  • C: Categoria Dibuix Infantil.
   • Dibuix de la mida d’un DIN A-4 en vertical.
 5. Temàtica
  5.1. Els relats seran de temàtica lliure.
  5.2. Els dibuixos de la categoria infantil hauran de tractar sobre l’entorn d’Espot, la seva cultura, la seva vall, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de San Maurici, els Pirineus, l’art romànic de la comarca, l’estació d’esquí, el riu Noguera-Pallaresa , el riu Escrita i tots els elements que conformen l’incomparable paratge i bagatge cultural d’Espot.

  Els dibuixos podran incorporar l’etiqueta: #Espot2023.

  L’ajuntament d’Espot es reserva el dret d’incloure el dibuix guanyador del primer infantil al cartell de les festes del poble.
 6. La presentació dels contes s’haurà de realitzar exclusivament en format digital i a través de la següent plataforma: www.EscritAEspot.com

  S’emplenaran totes les dades que exigeix el formulari. Els textos i dibuixos seran accessibles per a reproducció i lectura pública a la web, tot i que sempre es protegirà la identitat de l’autor/a sota el pseudònim escollit. El nom real dels autors no es farà públic en aquesta instància i només es coneixerà el nom de les persones guanyadores després de la decisió del jurat.
 7. El termini de presentació conclourà el diumenge 26 de març de 2023, a les 23.59h.
 8. Amb tots els treballs rebuts es realitzarà una exhaustiva preselecció per determinar les DEU millors obres de cada categoria, dibuixos i textos que passaran a la fase final del concurs.
 9. El jurat, un per a cada modalitat lingüística, estarà constituït per personalitats de l’àmbit literari i/o artístic; podrà interpretar les bases quan resulti necessari, determinar les seves normes de funcionament, i ostentarà les màximes facultats en l’atorgament dels premis o els podrà declarar, si s’escau, deserts. La decisió del jurat serà inapel·lable.

  També hi participaran amb veu i sense vot: una persona convidada i competent en matèria artisticoliterària i la persona que ostenti la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Espot.

  En tot cas, l’organització del present concurs garantirà que els membres del jurat jutgin les obres sense conèixer-ne l’autoria.
 10. Els treballs, que no podran haver estat premiats amb anterioritat en altres certàmens, han de ser originals i rigorosament inèdits (inclosos blocs i xarxes socials). Els relats que es presentin no podran estar pendents de veredicte en altres concursos.
 11. La decisió del concurs tindrà lloc el dia 3 de juny, a les 12:00h, a sala d’actes de l’Ajuntament d’Espot; en un acte obert al públic i de lliure accés..
 12. El president i el/la secretari/a del jurat llegiran públicament les actes amb el resultat.
 13. El jurat expedirà la corresponent acta de FALLADA, que serà publicada al web oficial del consistori el següent dia hàbil i també al web www.EscritAEspot.com
 14. Els premis es repartiran el 23 de setembre durant les festes de Sant Maurici en un acte que se celebrarà al poble d’Espot. Els premiats hauran d’assistir-hi físicament per rebre el premi.
 15. Els criteris de valoració dels relats a concurs seran:
  1. Originalitat
   • El caràcter creatiu i la innovació en les formes.
  2. Redacció
   • L’ús del llenguatge i els recursos literaris, la concordança i l’ortografia.
  3. Contingut
   • El jurat observarà també el contingut de les històries, la seva idoneïtat, el seu atractiu literari i la seva capacitat per sorprendre i commoure al lector.
  4. En el cas de la categoria C (dibuix infantil) es valorarà:
   • Originalitat
   • Expressió artística
   • Execució i l’ajustament al tema proposat
 16. S’estableixen tres premis per cada categoria de participació:
  1. Categoria A i B de Relat breu Adults català i castellà
   • 1r Premi: 1.000 € que s’imputaran a la partida pressupostària 2023.48.1.338.01 del pressupost municipal de 2023, i lot de llibres.
   • Accèssit: Dues nits per a dues persones en règim de pensió completa a l’ Hotel Or Blanc d’Espot. Es podran gaudir entre el 25/12/2023 i el 30/06/024.
  2. Categoria C de Dibuix Infantil
   • 1r Premi: Tauleta (equivalent Samsung Galaxy 10.4″) + lot de llibres.
   • Accèssit: “Pack d’aventura FAMILIAR número 2” (ràfting, Barrancs, canoa) per a quatre persones, ofert per Ràfting Llavorsí + lot de llibres.
   • El/la professor/a de l’alumne del primer premi rebrà una estada per a dues persones i dues nits a l’Hotel Or Blanc d’Espot. Vàlid durant un any.
   • El col·legi de l’alumne del primer premi rebrà, a més, per valor de 1.500€ de subvenció/cupó en una futura visita del col·legi a Espot per part del col·legi, tant a l’hivern per esquiar com a la primavera per anar al Parc Nacional o realitzar activitats, amb un mínim de 40 participants.
   • Els premis a professor/a i col·legi requeriran haver participar i haver-se involucrat activament en la participació de l’alumne a aquest certamen, fet que es contrastà amb la persona premiada.
 17. L’Ajuntament d’Espot disposarà de les obres premiades per a la seva publicació en la forma i manera que cregui oportuna; d’altra banda, aquelles obres que per la seva qualitat o interès puguin ser recomanades pel jurat es publicarien previ permís dels seus autors.
 18. La participació en aquest concurs comporta l’acceptació íntegra de les BASES.
 19. El jurat es reserva la facultat d’interpretar les bases en cas de dubte o de prendre iniciatives no regulades en aquestes, sempre en benefici del Certamen.
 20. Els guanyadors de premis econòmics hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries, Seguretat Social i la Gestió Tributària Municipal.

Espot, 15 de decembre de 2022.